Det er ikke tilfeldig hvem du ringer

Tilgjengelig til riktig tid


.Una har taushetsplikt og trenger lite informasjon for å kunne spå.

Du vil bli ivaretatt

Una vil kun ditt beste.Er jordnær og ærlig.Kanskje sitter du våken og uroer deg over noe som kan bli belyst av en klarsynt.

Ønsker du mailspådom,så vit at e-post henvendelser selvfølgelig er døgnåpen